Kullanım Koşulları


Kullanım Koşulları ve Haklar

Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar. Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanım Koşulları'nın RacyBunny.com (http://racybunny.com) kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen RacyBunny.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak veya kişisel bilgilerinizin yer alacağı üye kayıt formunu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız. RacyBunny.com, dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

RacyBunny.com yetişkinlere özel içerik barındırmaktadır ve 18 yaşını doldurmamış kişilerin siteyi kullanması KESİNLİKLE YASAKTIR.  Eğer bu şartı sağlamıyor iseniz siteyi derhal terk etmeniz önemle ihtar olunur.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi

1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması

1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan Kullanıcı sorumludur. Aynı şekilde Kullanıcı, internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Kullanıcı bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.

1.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi.

2. İçerik Kullanımı

2.a. RacyBunny.com'da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. RacyBunny.com içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya RacyBunny.com'ın izni olmadan link vermek yasaktır.

2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı RacyBunny.com'a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.c. RacyBunny.com'a iletilen tüm eleştirilerin hakkı RacyBunny.com'a aittir, istenildiği taktirde RacyBunny.com tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3. Sorumluluklar

3.a. RacyBunny.com'ı ziyaret eden kullanıcıların kullanım bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile Google Analytics aracılığı ile takip edilmektedir. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve RacyBunny.com'ı geliştirmektir.

3.b. RacyBunny.com kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek RacyBunny.com sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.c. Kullanıcı, RacyBunny.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile RacyBunny.com'ın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

3.d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya RacyBunny.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının RacyBunny.com'dan yararlanması RacyBunny.com tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

3.e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin RacyBunny.com'ı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz / kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.f. RacyBunny.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve RacyBunny.com tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden RacyBunny.com sorumlu tutulamaz.

3.g. Kullanıcı, RacyBunny.com'dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından RacyBunny.com üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.i. RacyBunny.com ya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı RacyBunny.com'a aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.k. RacyBunny.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. RacyBunny.com, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

3.l. RacyBunny.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

3.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

3.n. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen "Gizlilik Politikası" bölümünü okuyunuz.

Kullanıcı, servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren tüm bu kullanım koşulları hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle RacyBunny.com'ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder. RacyBunny.com , Kullanıcının sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

4. RacyBunny.com'ın Hak ve Yükümlülükleri

4.a. RacyBunny.com , kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kullanıcının paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının RacyBunny.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, RacyBunny.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. RacyBunny.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. RacyBunny.com'ın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. Kullanıcı işbu hakkı kabul eder. RacyBunny.com , herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, RacyBunny.com'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve RacyBunny.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri RacyBunny.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın RacyBunny.com tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Kullanıcı, siteye giriş yaparak herhangi bir eylemde bulunduğu (yorum yapma, üye kayıt formunu doldurarak onaylama, sistemi kullanarak herhangi bir ürün sipariş etme v.b.) andan itibaren RacyBunny.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7. Tebligat Adresleri

7.a. RacyBunny.com sitesi kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının RacyBunny.com'a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.c. Yine RacyBunny.com'ın kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın RacyBunny.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.